ATEİSTLERİN GEREKSİZ TAKİYYESİ

Ateistler şunu bilsin ki İslam’da kesin kurallardan birisi de; dinde zorlamanın olmadığıdır.

“Lâ ikrâhe fiddin – dinde zorlama yoktur. 2/256”

İslam’da dinin kabulü hususunda bir zorlama ve dayatma yapılamayacağı ilahi fermanla böyle emredildikten sonra Müslümanların ateistlerle veya her inançtan kimseyle beraber yaşamalarında bir sakınca olmaz.

Buna rağmen bazı ateist / Allah tanımaz soydaş ve yurttaşlarımızın mahalle baskısı (!) sebebiyle kendilerini gizledikleri ve Müslüman göründükleri (takiye) bilinmektedir. Ateistlerin kendilerini gizlememeleri gerekir. Nitekim demokratik bir ülkede yaşıyoruz.

Takiye yapmaları da bizi alakadar etmez ama Müslüman görünerek bütün tavırlarıyla Müslümanlara vurmaları, sürekli onların haram işlediklerini söylemeleri, ahlaki zayıflıkları İslam’la özdeşleştirmeleri ve Müslüman devletlerin geri kalma nedenini zımnen İslam’a bağlamaları kendilerini ele veriyor.

Ateist arkadaşlarımıza tavsiyem şudur: İslam sizlerle de beraber yaşamanın yollarını öğretmiştir. Fikirlerinizi hakaret etmeden sövüp saymadan söyleyin ama İslam’ın mukaddesatına saldırmayın, işte o zaman barış ortamını baltalamış olursunuz.

Biz Müslümanlar sizi de hoşgörüyle karşılamak ve size “selam” demek zorundayız. Yüce peygamberimiz Mekke’deki tebliği sırasında kendisine yapılan itiraz ve karşıt görüş sahiplerinden şikâyetlerince Allah cc şu ayetini indirdi:

“Onlar hakkında peygamber: "Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir millettir" demesi üzerine Allah: "Onlardan geç, selam dile; yakında bileceklerdir" buyurdu. (Zuhruf 88,89)

Sizinle sonuçsuz münazara yerine bağışlama yolunu tavsiye eden şu ayette yolumuzu aydınlatır bu konuda:

“İnananlara söyle, Allah’ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma (kendi) kazandığının karşılığını versin.” (Casiye 14)

Ama şimdilik, eğer İslam’ın mukaddesatına saldırdığınız takdirde her şey değişir.

Ateist arkadaşım, şu din, bu din, şu tarikat bu cemaat gibi suni ayrılıklar sana inkârda cesaret vermesin! Hz Âdemden son peygamber Hz Muhammed (sav) kadar bütün peygamberler tek dini tebliğ ettiler ki o dinin adı İslam’dır.

Cenab-ı hak cc “sizin için din olarak İslam’a razı oldum” (Maide/3) buyururken sanıyor muyuz ki birçok dinin içinden İslam’ı seçti. Öyle bir şey olur mu?

Yazının bulunmasından sonra Hz Musa, Hz İsa ve Hz Muhammed (A.S.) adında üç insan hemen hemen aynı metotla Hz. İbrahim’in tevhit akidesini insanlara anlatmışlar. Ve bunlardan önce on binlerce peygamber aynı usulü insanlara öğütlemişler. Bunların hepsi birbirinden habersiz aralarında binlerce yıl olmasına ve hiçbir iletişimin olmamasına rağmen nasıl aynı yolda buluşuyorlar?

İşte bunun sırrı Hz Âdemden Hz Muhammed’e (sav) kadar bütün peygamberlerin İslam’ı tebliğ etmeleri ve tebliği kabul edenlere de Müslüman denmesinde saklıdır.