Tarih boyunca 1400 yıldır İslam’ın içinde fikir ayrılıkları ola gelmiştir.

Bu fikir ayrılıkları ayet ve hadis yorumlamasından kaynaklanan çok sayıda fırka meydana getirmiştir. Bunlar her toplumda bir yere kadar normal karşılanan şeylerdir. Zaten bu tür fırka ve hizipler yüz yıllardır bir varlık gösterememişlerdir ve yeni deyimle marjinal kalmaya mahkum olmuşlardır.

Ümmetin ana gövdesi bunları dışlamadan eritmesini bilmiştir. Bugün dünyadaki Müslümanların yüzde 15 kadarını ancak teşkil edebilmektedirler, bu rakama İran ve temsil ettiği Şia fırkası da dâhildir.

Ancak 15. yüz yılını yarıladığımız İslam tarihinde namazı küçümseyen, onu yok addeden, ritüel diyerek hafife alan bir fırka çıkmamıştır. Bu fırkaların en şiddetlisi olan Şia’da bile namaz baş tacıdır. Bu fırka ve hizipler birbiriyle savaşırken bile namaz vakti girince mola veriyorlar namazı cemaatle eda ediyorlardı.

Bir meal gördüm, değerli bir arkadaşım hediye etti, baştan sona kontrol ettim Kur’an’daki yüzlerce Salât kelimesinin hiç birisine namaz manası vermiyor, namaz ve dua yerine “destek olmak, sosyal yardım kuruluşları oluşturmak” manası veriyor.

Yahu kardeşim, Salât kelimesi zekât kelimesiyle beraber (Ekımü’s-salate ve âtü’z-zekate – namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, şeklinde)  28 yerde, beraber aynı ayette geçmekte ve o dediğin sosyal yardımlaşma, destek ve kurumsallaşmayı zaten bize bildiriyor ve sağlıyor.

Aziz kardeşim! Haydi, bir konuyu kafaya koydun, salat kelimesinde destek vermek manasını ispata çalıştın. Bazı lügatlerde karşılık da buldun. Yahu Allah aşkına o kadar salat kelimesinden bir tanesine bile namaz manası verilmez mi? Destek manasını ispat için 1450 yıldır var olan gerçek olguyu ve algıyı nereye atıyorsun? 1450 yıldır günde beş vakit namaz kılanların önlerindeki ayetleri hadisleri ve yaşayan canlı şahitleri yok sayıyorsun! Üstelik bu Allah resulünün 23 yıl ashabının önünde günde beş defa kıldırdığı güneş gibi bir hakikatken bu sapma nedir?

Bu ümmet iki halifesini namaz kıldırırken kaybetti unutma!

Rasülüllah efendimizin “gözbebeğim, miracım” buyurduğu namazı Kur’an’dan bile kaldırmaya kalkışıyorsun mealinle!  Zaten hadis mefhumuna asla yanaşmıyorsun!

İşte hicretin 15. asrında teşekkül eden ve etmeye çalışan akımlardan birisi de budur Allah yanlıştan dönmeyi nasip etsin.