KAHİRE’DEN GÖRÜNEN KARAMANOĞULLARI

Mısır’dan görünen Anadolu ve Anadolu’dan Mısır’a görünen ilk topraklar Ermenek ve Alanya.

Mısır Memluk Türk devleti tarihçilerinden Arap asıllı Şehabettin İbni Fadlullah el-Ömeri m. 1300 yılında doğup 1349 yılında ölüyor. 27 ciltle tamamladığı “Mesalikü’l-ebsar fi memaliki’l-emsar” adlı eserini kaleme aldığı tarihi 1340 yılı kabul ettiğimizde Ermenek hala Mısır’da Karaman oğlunun payitahtı olarak bilinmekte ve kitapta öyle yer almaktadır.

Bilindiği gibi Karaman oğulları daima Mumluklulara bağlılık bildirmiş ve Osmanlılarla da açıktan ve gizliden bir rekabet yürütmüştür.

Bu 27 büyük ciltlik “Mesalikü’l-ebsar fi memaliki’l-emsar”  adlı kitabın tamamını Allaha şükür masama koydum. İnşallah sizlerin manevi destekleriyle bu dev eserde yer alan başta Ermenek ve Karamanoğlu toprakları olmak üzere Anadolu’da yer alan Türk yurtlarını aynen tercüme ederek ilim ve tarih dünyasının hizmetine sunmayı gerçekleştireceğim.

İnşallah sonunda çevirdiğim bölümü: “Mısırdan Anadolu’nun Görünüşü” adıyla yayına hazırlamayı tasarlıyorum.

Bu kısa girişten sonra şimdi sözü yazara bırakıyor ve tam 700 yıl önceki memleketimizi ıttılaınıza arz ediyorum. Parantez içindeki notlar kitabın kendi dipnotlarıdır.

Ermenek İkinci Kuşağın 12. Bölgesi

Ermenek memleketinin sahibi Karaman oğludur. Memleketin başkenti Ermenek’tir. Karaman oğlunun 14 şehri, 150 de kalesi vardır. Asker sayısı atlı 25 bin, yaya 50 bin olmak üzere 75 bine ulaşmaktadır.

En ünlü şehirleri: Larende: çok güzel bir şehirdir, (suyu bostanı çok olan Lerende’nin sultanı Karacan oğlu Bedreddindir. (İbn Batuta 196 Mucemü’l-ensab 236)

Alaiye şehri: Halk arasında Alaya olarak kullanılır. (Mısıra en yakın Anadolu şehri olan Alaiye şehirlerin en güzellerimdendir, insanları iyidir, Hakimi: Karaman oğlu Yusuf’tur. (İbn Batuta 188) Buralar Ermeni beldelerinin güney doğusuna düşer. Kuzey tarafında ise Eşrefoğlu memleketi vardır. Alaiyeye en yakın Ermeni şehirleri: Tarsus ve Ezinedir.

Bu memleketler Akdeniz sahil şeridinde veya yakınında olup halklarının tanıtımını ayrıca anlatacağım.

Anadolu’daki Ermenek merkezli Karaman oğlu memleketleri sultanımız Mısır’ın sahibine bağlıdırlar. (Allah Mısır Memluk mülkünü ebedi kılsın) Memluk sultanı da onları sever ve gözetir.

Karaman oğullarının Ermenilerle ve komşuları diğer kefere ile olan cihatlarını, askerlerinin gece gündüz silahlı bir biçimde düşmanlara karşı koyuşlarını bütün yönleriyle bu kitapta yazıyorum.

Anadolu’ya Tatar (Moğol) istilası sırasında Selçukluların ve Karaman oğullarının ahvalini de Allah’ın izniyle izah edeceğim.

Mesalikü’l-ebsar fi memaliki’l-emsar c 3, 5. bap, S. 255: Anadolu’daki Türk illeri, 16. bölüm: Ermenek memleketi

Şihabeddin b. Fadlullah el-Ömeri / Kahire / Mısır H. 700 – 749 M. 1300 – 1349