Hz Hüseyin, Hz İmam-ı Azam gibi bir mazlum daha: Muhammed Mursi

Kendi memleketinden Seyit Kutup misali bir şehit daha: Muhammed Mursi

Hem de nasıl mazlum!

Kendi ülkesinin askerlerinin anarşiyi bahane ederek alaşağı ettiği bir devlet adamı.

Ey asker bunu neden yaptın? Seçilmiş devlet adamını yapacağına terörü ve anarşiyi önlesene, senin derdin sadece koltuk ve batılı denen batılı savunan devletlerin emrine amade bir Mısır meydana getirmektir.

Aynı filmi biz de izledik 1980 yılında, öncesi ortalama günlük 20 kişi anarşiden ölüyordu, asker bekledi, meşru hükümetlerin istediği desteği vermedi, ölümlerin daha da artmasını ve darbe ortamının tam oluşmasını istedi ve bizde de aynı şey o zaman olmuştu. Ve iki yüzlü batı o zaman da olayı sevinçle karşılamış ve hemen tanımış ve destek vermişti.

Böyle bir dünyayı hak etmiyor insanlık!

İcad ettiğinizi demokrasiyle küfür başarı sağlarsa ne ala, ama Müslümanlar başarı sağlar ve devlet ve hükümet olurlarsa ödünüz kopuyor!

Şuna kesinlikle asla şüphe etmeden inanıyorum ki hiç bir ülkeye dahili hainler olmadan dış güçler bir şey yapamamaktadır.

Devasa Osmanlı devleti böyle yıkıldı.

Ondan parçalar halinde meydana gelen ve güçlenmeye ve dünyada söz sahibi olup İslam’ın sancağını en yüksek burçlara dikmeye çalışan Mısır, Türkiye ve benzeri Müslüman devletlerin önünün kesilmesi için dahili ve harici düşmanlar her şeyi yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar.

Her şey kendi içimizden çıkıyor ve dıştakiler de destekliyor.

İçimizde Müslümanlara aykırılık ve hıyanet edenlerin en kuvvetlisi İran.

Suriye’de, Lübnan’da, Yemende ve Bahreyn’de Şii bir devlet kurdurmak için her türlü fecaate başvuruyor. Bu ülkelerdeki azınlık itikatları tahrik ederek terör estiriyor.

Bundan çekinen Suudi Arabistan ise darbelere destek veriyor, Mısırdaki Sisi darbesini destekleyerek batılı batılcıların safında yerini alıyor. Ve imanı, itikadı saf tertemiz lider olan Muhammed Mursi zulmünü alkışlayabiliyor.

Müslüman dünya tarihinin en sancılı günlerini yaşıyor, bunun akabinde sağlıklı bir doğum olmasını ümit ediyoruz.

Tarih boyu her dönemde Müslümanları şöyle veya böyle bir arada tutmayı başaran ve dahili ve harici düşmanların sesini kısan bir İslam devleti olmuştur. Bu devletlerin en sonuncusu Osmanlı Devletidir. O yıkıldıktan sonra Müslümanlar darmadağın olmuş ve halen bu dağınıklık devam etmektedir.

ABD ve AB tarafından Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ayağa kalkıp İslam’ın sancağını en yükseğe dikmek isteyenlere her türlü köstek atılıyor. Suudilere İran korkusuyla kement atıp kendilerine kayıtsız şartsız bağlamayı başardılar. Mısırlılara Müslüman Kardeşler korkusuyla kement atıp Suudiler gibi darbelere kucak açarak yandaş yaptılar.

Onların tek korkusu kaldı: Türkiye

Topyekûn Türkiye’ye saldırmaları ve kement atmaya çalışmaları bundandır.

Uyan Türkiye’m! Düşmanını tanı!