Üzerimize terettüp eden bütün somluluklarımız, mesuliyet dairesi içerisindedir.

En başta bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman ile kalbimizi, kuran ile yolumuzu aydınlatan, Aleminin  Rabbı, mevcudatın mucidi, bütün mahlukatın hâlikı olan Allah’a karşı mesuliyetlerimiz vardır.

Peygamberimize karşı ümmet olma, onun yolundan yürüme mesuliyeti önem arz etmektedir. Dinimizin ilahi kaynağı Kur’an-ı Kerim’i öğrenme, anlama, öğrendiklerimizi tatbik etme mesuliyeti her Müslüman’a farzdır.

***

Ailemize, ana- babamıza karşı sorumluluklarımız pek çoktur. Ailemiz için helalinden kazanmak, helal gıdalarla evlatlarımızı büyütmek bunun yanında manevi gıdaları asla imal etmeme mesuliyetimiz omuzlarımızdadır. İlmihali çocuklarımıza öğretmek, hayatında tatbik etmesini sağlamak en büyük sorumluluklarımızdandır.

Aile bireylerimizi tehlikelerden, kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumak, ( sigara, uyuşturucu, alkol, kumar v.b.)kötü arkadaşlardan uzak tutmak,  ebeveyn olma mesuliyetidir.

Akraba, komşu hak ve hukukunun korunması için sorumluluklarımız vardır. Akrabalarla münasebeti koparmamak, iyi ve kötü gününde yanında olmak, komşularımızla iyi geçinmek acılarını ve sevinçlerini paylaşmak, insan olmanın da icabıdır.

Her birerimizin, emr-i bi’l ma’ruf , nehy-i ani’l münker mesuliyetimiz vardır ki sosyal hayatımızın güzelliklerle dolu olması bu mesuliyeti layıkı ile ifa etmemize bağlıdır. Fuhşiyata göz yumarsak, hırsızlık, arsızlık sıradanlaşırsa, helal kazanç için hassasiyet yoksa, haramlara dikkat edilmiyorsa, biliniz ki iyiliğe yöneltme, kötülükten sakındırma mesuliyeti omuzlarımıza binmemiş, kimin safında olduğumuzun idrakine varamayacak kadar mesuliyet kavramı başta gönlümüze yerleşmemiş, hafızamızda yer etmemiştir.

Dünyalık geçimimizi sağlayan işimizi, doğru ve tam yapma mesuliyetimiz vardır. Helal kazanç burada devreye girer. Mesaiden çalmak kadar işçimizin alın terini, hakkını zamanında vermemek da helal kazancımızı gölgeler, bereket uçup gider.

***

Hasıl-ı kelam; insan olarak yaratıldığımız, akıl nimeti bize verildiği için diğer yaratılmışlardan ayıran özellik; omuzlarımıza mesuliyetlerin binmesidir. Buda bizim dünya imtihanımızdır.

Mevlam; cümlemize mesuliyetlerimizi yerine getirerek, rızasını kazananlardan eylesin.