DERGÂHLARDA TEMİZLİK BİLDİRGESİ

Meclis-i Meşayih Nizamnamesi Osmanlı devletinin son yüz yılında yozlaşmaya başlayan ve mukaddes amaçlarından sapmalar gösteren tasavvuf okulları tekke ve zaviyeleri yeniden tertip etmek için Ulu Hakan Amcamız Abdülhamit Han-ı sani ile başlayan bir uygulamanın adıdır.

İnşallah bu nizamnameyi bütün bölümleri ve maddeleriyle bugünün diline aktararak gün ışığına çıkarıp aydınlanmaya ve yanlışlardan korunmaya yardımcı olmaya çalışacağım.

Dergâhlarda Temizlik Bildirgesi

Madde 1- Dergâhların semahaneleriyle odalarının her tarafının sürekli temizliğine temiz tutulmasına son derece dikkat edilecektir.

Madde 2- Derviş ve ziyaretçilerin meşgul ettikleri hücrelerle odalara daima saf havanın girmesini sigara dumanından uzak tutulmasını temin için gerektikçe pencere ve kapıların açılmasına önem verilecektir.

Madde 3- Dergâh mutfaklarında kullanılan su ve kapların temiz tutulmasına, yiyecek maddelerinin sağlığa zararlı mikroplardan korunmasına azami titizlik gösterilecektir.

Madde 4- Dervişlerin yemek sofraları, yemek kapları, kaşıkları, su bardakları ve diğer kullandıkları bütün alet ve edevatıyla içecekleri suyun son derece temiz ve her tülü şüpheden azade olmasına itina gösterilecek, imkânlar nispetinde ayrı kaplarda yemek yenmesi hususuna dikkat edilecektir. Her halükarda çorbalar ayrı kaplarda servis edilmelidir.

Madde 5- Dudaklarında ve vücutlarında şüpheli yaralar bulunanların dervişler arasından ayrılmalarına son derece önem verilecektir.

Madde 6- Dergâhların hiçbir tarafında tükürmek asla caiz değildir. Şeyhler ve hocalar bu husus hakkında sürekli uyarılarda bulunacaklardır.

Madde 7- Dergâhların ve içinde gecelenen, ikamet edilen her alanın pire, bit ve tahtakurusu gibi haşerattan uzak tutulmasına fevkalade ihtimam gösterilecektir.

Madde 8- Abdesthanelerin ve tuvaletlerin her an tertemiz olması hususunda asla tembellik edilmeyecektir.

Madde 9- Dergâhlarda geceleyen dervişlerden her hangi bir hastalığa yakalananlar derhal belediye doktorlarına başvurularak kimsesiz Müslümanlara hizmet eden hastanelere gönderilmeleri acil olarak sağlanacaktır.

Madde 10- Bu bildirgenin birer sureti dergâhlarda uygun yerlerde asılacaktır. Bu talimat maddelerinin uygulanmasına şeyhler, hocalar, müderrisler ve Şeyhler Meclisi müfettişleri daima nezaret edeceklerdir.

12 Zilkade 1336 – 19 Eylül 1334/ 19 Ağustos 1918

İCAP ETTİREN SEBEPLER

İbadet ve itaat üzere ayakta ve devamlı olmanın bedenin sağlığına bağlı olduğu bir gerçektir. Ümmetinin kalplerinin doktoru olan yüce peygamberimiz hazretlerinin nebevi emir ve tavsiyelerine uyanların her türlü bedensel ve manevi hastalıklardan azade olacaklarının bilinciyle tekke ve dergâhlarda sağlığın korunması vazifesini üstlenecek bir talimatnamenin düzenlenmesi Şeyhler Meclisince uygun görülmüş ve harfiyen uygulanmasın şiddetle talep edilmiştir.