13 Temmuz 2019’da vefat eden Mehmet Şevket Eygi’yi rahmetle yâd ediyoruz.

Mehmet Şevket Eygi kelimenin tam manasıyla nev-i şahsına münhasır bir zattı. Kişilerle değil kurumlarla mücadele yolunu seçmiş, bu ilkesini İslami alanda da uygulamıştı.

Mehmet Şevket Eygi merhum yıllardır Milli Gazetede günlük olarak yazılarını sürdürürdü, büyük bölümünü okudum diyebilirim. Ehl-i sünnet vel’cemaatin pervasız bir savunucusuydu. Bütün makalelerini asr-ı saadetteki gibi bir İslami hayat üzerine yoğunlaştırmıştır.  Şahsen her okuduğum makalesinden sonra ‘ben bunu daha önce de okudum’ dememe rağmen büyük haz alarak okumuşumdur.

Yazılarında en fazla tarikat ve cemaatlerdeki bozulmalara, Müslüman geçinenlerin perişanlığına, gerçek İslam’ın öğretilerine, İslam’dan ferdi veya cemai sapmalara ve İslam’ın yanlış algılanan yanlarına temas ederdi.

Mehmet Şevket Eygi merhumla ilk tanışmamız 10 Kasım 1983 günü İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan kendisine ait Bedir Yayınevinde olmuştu. O sırada Kulu ilçesi Kırkkuyu köyünde imamlık yapıyordum. Onunla tanışmak için Cağaloğlu’ndaki Büyük Gazete yazıhanesinin de bulunduğu binaya vardığımda saat dokuz sularıydı. Kendisi binayı terk etmek üzere hiç çıkarmadığı pardösüsünü giyiyordu. Kendisine selam verip kendimi tanıttım, bana Osman Yüksel Serdengeçti vefat etti, cenazeye gidiyoruz, buyur gidelim, dedi ve gittik.

Merhumun çıkardığı haftalık ‘Büyük Gazeteyi atlatmadan alıyor ve okuyordum. Büyük Gazete son derece etkili yazılarıyla dolu çıkardı. Reklam almazdı, her tarafını okur öyle bırakırdım, oldukça da sürükleyici yazıları vardı.

Merhum 1970’li yıllarda da Bugün gazetesini çıkararak büyük ses getiren hizmetlerde bulunmuştur.

Aşağıdaki 13 Temmuz 2019 tarihli Milli Gazetedeki vefatından önceki son makalesinden aldığım parça onun fikriyatına aşina olmak bakımından çok önemlidir.

“Kimler akılsızdır?

Din sömürüsü yapanlar akılsızdır.

Ahireti unutan ehl-i dünya akılsızdır.

Yaşamak için yemeyen, yemek için yaşayanlar akılsızdır.

Devamlı gıybet edenler, dıştan sofu ve dindar görünseler bile süper akılsızdır.

Eviyle, yazlığı ile otomobiliyle, lüks mobilyalarıyla, cep telefonu ile övünenler, böbürlenenler hem akılsız, hem beyinsizdir.

Dindar geçindiği halde beş yıldızlı içkili, fuhuşlu mekânlarda konaklayanlar akılsızdır.

İhtiyacının çok üzerinde statü için çok pahalı, çok israflı, çok lüks otomobil alanlar akılsızdır.  Cemaat tarikat hizip fırka holiganlığı militanlığı yapanlar akılsızdır.

Akılsız, bilgisiz, yarı cahil kimseler hizmet ederken İslam’ın ve tasavvufun içini boşaltır, dine ve Ümmete büyük zarar verir.

Dinde reform, yenilik, değişim istemek büyük akılsızlıktır. Dinin reforma ihtiyacı yoktur, aklı ve kültürü yetersiz Müslümanların reforma ve ıslaha ihtiyaçları vardır.

Sünneti tamamen veya kısmen inkâr, ret ve tekzip etmek büyük akılsızlıktır.

İslam feministleri akıllı Müslüman değil, akılsız Müslüman’dır.”

Mehmet Şevket Eygi merhum önceki gün yitirdiğimiz en önemli bir İslam mütefekkiridir.