Harcımız, özümüz olan kara toprak; hayat kaynağıdır. Muazzam bir ihtivası olan toprak, hayatımız için gerekli olan her şeyi barındırır.

Saçılan tohumlardan milyonlarca çeşit nebatat nasıl da arzı endam ediyor? Toprak deyip geçmemeli… Bir çeşit gülden bile renk renk topraktan hayat bularak gözümüzü, gönlümüzü mesrur ediyorsa, toprak bizler için yaratılmış nimetlerin başında gelir.

***

Kara toprak; yeter ki uğraş… ne ektikte bitmedi senden? Buğdaydan pirince, binlerce çeşit meyveden sebzelere, yemyeşil ağaçlara kadar…

Demirden altına, gümüşten petrole… Mevlam; toprağa gizlemişte gizlemiş, bizlere akıl nimeti vererek onları işlemeyi ilham etmiş. İnsanoğlu bu ya şu güzelim nimete karşı, sürekli nankör! Toprak üzerinde kan üstüne kan dökmüş. Rabbimizin lanetlediği fiilleri rahatlıkla yapmakta…

Kara toprak harcımızdır. Nasıl da yağmurdan sonra özümüzün kokusunu sindire sindire tüm benliğimize doğru çekiyoruz? Bizi mest ediyor. Toprak o kadar kutsal ve değerli ki uğruna milyonlarla şehitler verilmiş ve hala verilmekte. Çünkü toprak hayat kaynağımız, barınağımızdır. Hele hele Anadolu toprakları, var mı ki dünyada eşi?

Toprak deyip geçmeyiniz. Kendi ellerimizle yok etmeyelim. Çevre canavarları haline dönüşen, gözünü hırs bürümüş medeni olduklarını iddia eden çağımızın vampirleri, maddi çıkarları için betonlaşmaya hız vermekte, güzelim tarım arazileri bir bir yok edilmektedir.

Günün birinde ekecek ne tarım arazimiz, nede gölgelenecek bir ağaç kalır. “Hazıra dağ dayanmaz.” Yok et, nereye kadar? Topraklar erozyona karşı korunmalı, büyük bir ağaçlandırma seferberliği yaparak çölleşmekte olan dünyamızı koruma altına almalıyız. Çağımızın getirdiği kimyasal atıklara karşı topraklarımızın verimliliğini ve sağlığını koruyalım ki ürünler yetişmeye devam etsin. Çevre kirliliği demek, toprakların ve verimin yok olması demektir.

***

Kara toprak her şeyi paklar efendim. Kirlenmiş, günah bataklığına saplanmış bedenleri ancak toprak kabul eder. Toprak üzerinde  gururla gezenler, topuklarını sertçe vuranlar bilmezler ki bir gün o toprağa bedenini teslim edecekler… Harcımıza bedenimizi tekrar teslim ettiğimiz zaman maksat hasıl olmuşsa ne mutlu!

Hasıl-ı kelam; toprak mütevazidir, herkes üzerinde gezer ama her türlü nimette onda hayat bulur. Geliniz dostlarım harcımız olan toprağa nankörlük yapmayalım.