Yüce Yaratanımız cc buyurur ki:

“Dünyada çalımlı yürüme; çünkü sen, ne yeri yarabilirsin ve ne de boyun dağlara ulaşabilir.” isra / 37

“Eğer insan Allah tarafından denenip nimet ve ikramlara boğulsa der ki rabbim bana ikram etti ve eğer denemek için rızkını ve yaşantısını sıkıntıya sokuverse der ki rabbim bana ihanet etti.” Fecr / 15-16

Âlemlere rahmet olan son peygamber a.s. buyuruyor:

“En kötü kişi ağzının bozuk oluşundan dolayı yalnız kalandır.” Buhari,7/102

“Haksız övgü, öldürmek gibidir” Buhari 7/111

“Halkın kalabalık olduğu yerde eşeğe binebilen, çul giyebilen ve koyun sağabilen kişi kibrini yenmiştir” Tirmizi-2001

İmam Şafii rh der ki:

“Bizi birleştiren yüzlerce mesele dururken, bir mesele ayırmamalı.

Yaptığın ve üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma, bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir!

Hatadan nefret et ama hataya düşenden nefret etme.

Bütün kalbinle günaha öfkelen ama günahkâra acı, ona merhamet göster.

Sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster.

Görevimiz hastalığı tedavi etmektir, hastayı yok etmek değil!"

Ey genç! Evlilik sadece erkekle kadın arasındaki denklik ve eşitlik değildir. Evlilik aptal ve güçlü bir kocayla zayıf ve dahi bir kadının sözleşmesidir. Hayat da ancak birisinin ölümüyle sona erebilecek iki kişi arasındaki aydınlık hayattır.

Hiç kimseyi olduğundan fazla yükseltme; ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin.

Bulutlar ağlamasa yeşiller nasıl güler?

Senin dünyaya bakan penceren kirli ise benim çiçeklerim sana çamur görünür.

Ya Allaha baş eğer hiç bir şeye eğmezsin ya da her şeye baş eğer hiç bir şeye değmezsin.

 Vatan afiyet ve sağlık gibidir, kıymetini ancak gittikten sonra bilirsin.

Dünyanın yedi harikası; duyabilmek, görebilmek, hissedebilmek, dokunabilmek, sevebilmek, gülebilmek ve tadabilmektir.

En fakir kişi paradan başka bir şeyi olmayandır.

İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez, gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz, gözünü yuman ancak kendisine gece yapar.

Üzülme! Ayağına batan her diken aradığın gülün habercisidir.

Sabit fikir sahibini hapseder.

Namaz dünya hayatının boğucu durumundan bir an olsun nefes almaktır.

Komşularından av kapmak arsalana ayıptır köpeğe değil.

Çok yükseğe çıkamam bende yükseklik korkusu var, kimseyi yarı yolda bırakamam bende alçaklık korkusu var.

  Haramı mide hazmetse de vicdan hazmetmez.

Hayat kıymet bilenlerle yaşanacak kadar güzel, vefasızlarla kaybedilmeyecek kadar değerlidir.

Koltuklar o kadar caziptir ki uğruna dostlar, kardeşler, ebeveyn, halklar, milletler feda edilir, onun için feda edilmeyen bir değer yoktur.

Koltuğun ateşi etrafını da ısıtır ve çevredekiler hiç hata söyleyemez hale gelirler böylece etrafını tozpembe bir dünya kaplamış olur.

Koltuğun ateşi, alevlenerek Kisra’nın etrafını yakmış ve son peygamberin (SAV) mektubunu okumadan yırtacak kadar afete dönüşmüştür.