EĞİTİM, İLETİŞİMLE BAŞLAR

Eğitim - öğretim yılının başladığı ilk günlerde, iletişimin eğitim açısından öneminden bahsetmek, isabetli bir konu seçimi olacağı mülahazası ile kendi alanımızdan bir mevzu ile bugün sizlerleyim.

Anlaşmak, iletişim kurmak; bir sanat olsa gerekir. Çocuk eğitimi dünyanın en fedakarca yapılan işidir. Eğitmek; insan eğitmek, özellikle çocuk eğitimi, iletişim kurmakla başlar.

***

Eğitimde birinci merhale, iletişimdir.

 İletişim, kapalı kapıları açan, dikkati toplayan, odaklayan, karşılıklı etkileşimi sağlayan alış-veriş durumudur. Çocuk eğitimi; çocuğun duygularını okumak, kendini zaman zaman çocuğun yerine koyarak, olması muhtemel durumlarda, anlayış sergileyebilmek, sabır göstermektir.

***

İletişim; sihirli bir dokunuş, çocukları anlama, eğitim içerisine adapte edebilme, eğitim sürecinin sağlıklı, verimli ve devamının sağlanması için özel bir anahtardır. Eğitimde çocuklar, bazen kapalı kutu pozisyonundadır. Alıcı değildirler. Konu ilgilerini ve dikkatini çekmeyebilir. İletişim dili hemen devreye girmeli, konuyu cazip ve önemli hale dönüştürebilmelidir.

***

Ders işlerken, zamanın bazen nasıl geçtiğini hiç fark edemezsiniz, öğrenciler ilgi ile dinliyor ve izliyorlarsa dersiniz ve siz seviliyorsunuz. Zaman geçmek bilmiyorsa, disiplin sağlanamamışsa siz ve dersiniz maalesef sevilmiyorsunuz, iletişim kuramamışsınızdır. Dersten zevk ve verim alınıyorsa; iletişim kanalları açık ve ilgi vardır, demektir. Konunun önemini o an çocuklarımız anlayamayabilir. Motive etmek, her konunun başarı için gerekli olduğunu hissettirmek, iletişimde beden dilini kullanabilmek, motivasyonu sağlayacaktır.

***

Evde, okulda hiç fark etmez. Çocuk eğitiminde, iletişimdeki başarı düzeyi; verimi, istendik davranışları, kazanım haline dönüştürmeye en büyük yardımcı unsurdur. İletişim; siz ile çocuk arasında samimiyet durumu, tutarlılığınızın test edilme aşamasıdır. Katı tutumlar, hoşgörü eksikliği, çocuk psikolojisi ve yaş seviyesinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verememek, başarılı eğitim sürecinin engelleridir.

***

Eğitimdeki engelleri, iletişim kanalı ile bertaraf edebiliriz. Etkili bir iletişim; başarı merdivenlerinin motoru, çocuğumuzu hayata hazırlamada, bize ivme kazandıran diyalog sürecidir.

***

Hasıl-ı kelam; iletişim, çocukları anlama, dikkatini çekebilme, eğitim sürecine dahil edebilmektir. Eğitim, iletişimle başlar.