Değerli okuyucularım!

Bir eyalet merkezi olarak Konya’da 1860 ila 1910 arasında otuz kadar sayı Salname yayınlanmıştır.

Bu salnamelerde günün idarecileri ve daha bir çok alanlarda istatistiki bilgilere yer verilmektedir. İnşallah bu salnamelerden zaman zaman paylaşımlarla sizinle olmak istiyorum.

Salnamelerin ilk sayısında 1968 yılındaki Konya’nın bütün idari kişileri rütbeleri ile beraber sizlere takdim ediyorum.

VİLAYET

Vali: Müşir Ahmet Tevfik paşa

Vilayet merkezi memurları:

Defterdar: Tahir Efendi

Vilayet hâkimler müfettişi: Halis Efendi

Vali yardımcısı: Selahaddin Efendi

Vilayet mektubu: Ali Suat Bey

VİLAYET İDARE MECLİSİ

Başkan: Vali Bey

Doğal Üyeler:

Vilayet defterdarı

Vilayet hâkimler müfettişi

Vali yardımcısı

Vilayet mektubu

Başkâtip Mehmet Efendi

Seçilmiş Üyeler:

Hüseyin çelebi Efendi

Hacı Mehmet Ağa

Dimitraki Efendi

Garabet Efendi

VİLAYET TEMYİZ HUKUKU MECLİSİ

Başkan: Vilayet hakimler müfettişi: Mehmet Halis Efendi

Üye: Hoca Zade Hacı Mehmet Efendi

“ Nakip Zade Mehmet Efendi

“ Kadri Efendi Zade Hacı Mustafa Efendi

“ Zabine Zade Anasti Efendi

“ Toma Efendi

“ Hacı Kigorg Efendi

Başkâtip: Sami Efendi

VİLAYET MUHASEBE KALEMİ

Defterdar yardımcısı: Hacı Mehmet Efendi

Gelirler kâtibi Efendi

Masraflar kayıtçısı: Nafiz Efendi

Gelirler İş ortağı: Münir Efendi

Masraflar İş ortağı: Mustafa Efendi

Gelirler diğer İş ortağı: Rıza Efendi

Masraflar diğer İş ortağı: Mustafa Efendi

Evrak ve numara katibiÇ: hyalil Efendi

İş ortağı Ali Efendi

Tashih edilen evrak müdürü: İsmail Efendi

İş ortağı: Mehmet Efendi

Defterci: Arif Efendi

VİLAYET KALEMİ MEKTUBU

Mektubu yardımcısı: İbrahim Bey

1. müsevvit latif Bey

2. müsevvit: ihsan Efendi

Evrak düzeltici Nuri Efendi

Evrak düzeltici: Behiç Bey

Evrak düzeltici: Galip Bey

Evrak müdür: Ragıp Efendi

Kayıtçı: Ömer Efendi

Kayıtçı: Ahmet Efendi

İş ortağı Ali, Efendi

İş ortağı Hüseyin Efendi

İş ortağı Mustafa Efendi

Mülazim Mustafa Efendi

Mülazim ali, rıza Efendi

Mülazim Hüseyin Hüsnü Efendi

Litoğraf memuru: Necip Efendi

İş ortağı Hafız Mehmet Efendi

KONYA SANCAĞI

Yardımcı: Selahaddin Bey

Müftü Mehmet Said Efendi

Muhasebeci Rahmi Bey

Kapı naibi Salih Efendi

Yazı işleri müdürü Şerif Efendi

KONYA SANCAĞI İDARE MECLİSİ

Doğal üyeler:

Muavin Bey

Müftü Efendi

Muhasebeci

Kapı Naibi

Tahrir müdür

Seçilen üyeler:

Nazif Efendi

Mustafa Efendi

Simonaki Efendi

Satil Efendi

Başkâtip Tahir Bey

SANCAK HUKUK TEMYİZ MECLİSİ

Kapı naibi Salih Efendi

Hacı İbrahim Ağa

Ekmekçi başı Zade Mehmet Ağa

Abdullah Ağa Zade Mehmet Ağa

Apostal Efendi

Yağmoz Zade agop Efendi

Pedros Efendi

Başkâtip: Mahmut Bey

SANCAK MUHASEBE KALEMİ

Muhasebe başkâtibi Ali rıza Efendi

Yardımcısı: Sadreddin Efendi

Mukayyit Sabri Efendi

Mukayyit Ali Efendi

Beytülmal memuru: Mustafa Ağa

Sandık emini: Hamrayto Ağa

YAZI İŞLERİ KALEMİ

Tahrirat Müdürü Muavini

İbrahim Efendi

Müsevvit Süleyman Efendi

Evrak düzeltici Mustafa Efendi

(Kaynak: Konya 1 nolu salname: 1285 / 1868 Sayfa: 36 – 31)