Karamanoğullarına adını veren Karaman Bey’in dedesi Oğuz beylerinden Sâdeddin Bey, babası da Nureddin Bey’dir.

Siyasetten hoşlanmayan Nûreddin Bey (Nûre Sofi) idareyi oğlu Karaman’a bırakmış, kendisi inzivaya çekilmiştir.

Türbesi Mut’un Yalnızca Bağ köyünün Değirmenlik denilen yayladadır.

Kerimüddin Karaman Bey Moğollara karşı yaptığı mücadele ile Selçuklu Sultanı III. İzzettin Kılıçarslan’ın dikkatini çeker.

Zaten daha önceden Ermenek’i babası Nure Sofi ile beraber fetheden Karaman Bey Alaeddin Keykubat tarafından Ermenek tarafının muhafazası için subaşı ilan edilmiştir.

Selçuklu Sultanı III. İzzettin Kılıçarslan kızını Karaman beyle evlendirir. Bu hatunun adı Aykadın Hatundur. Aykadın adının gerçek ismi yerine güzelliğine dayanarak verilmiş lakap olma ihtimali de vardır.

Selçuklular tarafından bir mukataa şeklinde kendilerine yerleşim alanı olarak tahsis edilen Ermenek havalisinde Kamış Boğazına iskân edilmişlerdir.

Kamış Boğazı Ermenek ile Karaman arasındaki Yellibel’e beş km Ermenek tarafında, Balkusan köyüne üç km berisindedir. 1950’li yıllarda yapılan Karaman Ermenek yolu Kamış Boğazından geçmektedir.

Bu boğazdan akan suya Aykadın Deresi denmektedir. Bu derenin halen Balkusan deresiyle birleştiği Tekeçatı’nda 2010’lu yıllarda bir baraj inşa edilmiştir.

Aykadın Nehri ve Aykadın Hanından Bahseden Evliya Çelebi

Tekeçatı Aykadın Nehri

“Aladağdan (Yellibel) gelip Silifke yakınlarında Akdeniz’e (dökülen Göksu ırmağına Narlıca altında) karışır. Bu nehri (Tekeçatı’ndaki)tek gözlü köprüden geçtikten sonra Aykadın hanına varılır. Aykadın hanı içine 500 atlı misafirin sığabildiği büyük bir mağaradır. Mağaranın ağzına kemerli bir kapı yaparak han yapılmıştır. Buradan çıktıktan sonra, etrafı yalçın kayalarla ve şahin yuvalarıyla çevrili yolları geçtikten sonra Kamış Boğazı’na vardık.”

 

Selçuklularla Ermenek havalisini kendilerine vergi karşılığı tahsis ettiği Karamanoğulları arasında da sık sık savaşlar yaşanmıştır. Selçuklularla Karamanoğulları arası da Osmanlılarla olduğu gibi hiç huzurlu değildir.

1263 yılından sonra Karaman Bey Konya savaşında Selçuklulara yenildikten sonra tekrar Ermenek’e beyliğin başına gider. Beylik yaylağı Yer köprüdür. Beylik merkezi ise Ermenek’tir.

Selçuklu devleti peşi sıra bir askeri birlik göndererek kendisine bulaşacak bir tehlikeyi önlemeyi Amaçlar. Sonunda Selçukluların da yardımıyla Moğollar ve Ermenilerle yaptığı çatışmaların birinde şehit düşer.

Şu anda Mut Evren köyü civarında bulunan Yer köprüde kışlakta bulunan ailesi cenazesini Ermeneke bağlı Balkusanda defneder. Daha sonra buraya onların adına bir türbe inşa edilmiştir.

Karaman Beyin ani ölümü üzerine hanedanda bir kargaşa hâkim olur, zira en büyük oğlu Mehmet Şemseddin henüz çocuktur.

Bunun üzerine karısı Aykadın Hatun başa geçerek vaziyete hâkim olur. Bu şekilde Şemseddin Mehmet reşit oluncaya kadar devam edilir.

Bu arada Konya Selçuklu payitahtının uç beyi olan Ertuğrul Gazi Konya’dan bir hanedan kızı Halime Hatunla evlenir. Bundan Savcı, Gündüz ve Osman adında çocukları olur.

Ertuğrul Gazi geriye dönüşü olmayan bir yola gidince en küçük oğlu, Osmanlı İmparatorluğunu kuracak olan ve imparatorluğa adını veren Osman beylik içinde söz sahibi olmaya başlayınca işler zaman zaman içinden çıkılmaz bir hal alır. Çünkü amcası Dündar Bey beyliğe hükmetmek istemekte, gençler ise pasif değil daha aktif hareketler görmek arzusundadırlar.

Sonuçta Osman Bey amcasını öldürür.

Bu olay üzerine Beylik içinde büyük kargaşa çıkar ve Osman Bey bir süre Söğütten uzaklaşmak zorunda kalır.

Osman Bey annesi Halime Hatunun halası olan Ermenek Kamış Boğazındaki Karamanoğlu Kraliçesi Aykadın Hatunun yanına gelir ve ortalık dinginleşinceye kadar bir süre burada kalır.

Halime Hatun Selçuklu Sultanı III. İzzettin Kılıçaslan’ın kızıdır. Aykadın Hatun ise aynı sultanın kız kardeşidir.