Kaymakam Osman Efendi

Naip: Abdürrauf Efendi

Müftü: Mehmet Emin Efendi

Mal Müdürü: Ali Rıza Efendi

Tahrirat Kâtibi: Mustafa Fahri Efendi

Kaza İdare Meclisi:

Kaymakam Efendi

Naip Efendi

Müftü Efendi

Mal Müdürü

Tahrirat Katibi

Ahmet Efendi

Osman Efendi

Hüseyin Efendi

Kaza Dava Meclisi (Mahkeme):

Naip Efendi

Abdullah Efendi

Mehmet Emin Efendi

Mehmet Said Efendi

Kâtip Ahmet Kamil Efendi

Kaza Emlak İdaresi:

Abdi Efendi

Hacı Abdülbaki Efendi

Hacı Metin Ağa

Artin Ağa

Ahmet Bery

Osman Efendi

Mehmet Efendi

Vukuat Kâtibi: Abdi Efendi

Kaza Ticaret Mahkemesi:

Osman Kamil Efendi

Hacı Süleyman Ağa

Hacı Osman Ağa

Mehmet Efendi

Mehmet Efendi Agop Ağa

Nazar Ağa

Kâtip Hafız Hüseyin Efendi

Nevahi Müdürleri:

Nevahi nahiyesi müdürü Mustafa Efendi

Kâtibi: Ahmet Efendi

Menafi Sandığı Heyeti:

(Ziraat Bankası gibi bir hizmet birimi)

Hacı Abdullah Ağa

Hacı Abit Ağa

Rüştiye Mektebi (Ortaokul)

1. Öğretmen Abdullah Hulusi Efendi

2. Öğretmen İdris Efendi

Yazı Öğretmeni: Osman Nuri Efendi

Kapıcı: Mehmet Suzi Efendi

Öğrenci: 80 kişi

Tapu Kâtipleri:

Ermenek Tapu Kâtibi: Mustafa Edip Efendi

Nevahi Nahiyesi Tapu Kâtibi: Ahmet Bican Efendi

Sandık Emini: İbrahim Ethem Efendi

Nüfus Kaydedici: Ali Efendi

Ermenek ve Nevahi Genel Bilgiler:

Bu kaza: biri Ermenek diğeri Nevahi adında iki nahiyeden oluşmaktadır. Kaza merkezi Ermenek kasabasıdır.

Kasabanın içinde ve dışında Karamanoğlu Musa Paşa ve Halil ve Mahmut ve İbrahim Beyler tarafından 740 / 1340 tarihinde inşa olunmuş camii şerifler, medrese ve diğer atik eserleri vardır. Kendileri ve akrabalarının bir kısmı özel türbelerinde yatmaktadırlar.

Kasaba içinde çeşitli yerlerden bolca çıkan sular mahalle, bağ ve bahçelere taksim edilmesiyle ekip dikerek tarımsal faaliyette bulunurlar. Bağ ve bahçelerinden her türlü meyve ve sebze hâsıl olan halk bunları kasabada satarak geçimlerini sağlarlar.

Nevahi ve köylerinde de yeterli derecede su bulunur. Sanayi dallarından iplik, alaca, demir el aletleri, kundura, çizme pabuç, saraciye aletleri üretimi yapılır.

Tarla ve bahçelerinden de arpa, buğday, darı, mercimek, çavdar, nohut, fasulye, tütün, pamuk yetişir ve kaza içinde sarf olunur.

Eski eserlerden Göksu üzerinde kasabaya üç saat uzakta Görmeli köyünde sağlam ve sanat eseri gayet yüksek, uzunu yüz, eni sekiz arşın tek kemerli muntazam bir köprü vardır.

Nevahi nahiyesi köylerinde ve Ermenek civarında bol bol ardıç, ladin, meşe ve çam Ağaçları bulunmaktadır. Ahali ziraat, tarım, işçilik, zanaat ve ticaretle geçinirler.

Kaza merkezi Ermenek sancak merkezi olan Silifke’ye 36 saat mesafededir.

Ermenek ve Nevahide hasat zamanı eylül olup Yaylalarda ekinler nisan ayında da ekilir. Sahil kesimlerinde ekinler haziranda yaylalarda ise Ağustos ve eylülde biçilir.

Ermemekte 110 adet çeşme, üç büyük ırmak, 64 pınar, iki han, iki hamam, 315 dükkân, 10 köprü, bir rüştiye mektebi, 62 ilkokul, 24 cami, 62 mescit, altı medrese, bir kütüphane ve bir depo vardır.

(1293 / 1877 Tarihli 4. Sayı Adana Salnamesi 102 – 105. Sayfa)