150 yıl önce Konya’nın en önemli bürolarında oturan onlarca gayr-i Müslim “Efendi” kim?

Bundan 150 sene önce hazine ve mal sandıklarımızı emanet ettiğimiz Ermeni ve Rumların adları ne?

Konya Mahkemelerinde makam tutan Dimitriler, Evakimler, Anastiler ve daha kimler!

Vali

Ahmet Tevfik Paşa

Vilayet Merkez Memurları

Defterdar: Fevzi Efendi

Vilayet Hâkimler Müfettişi: Mehmet Halis Efendi

Vilayet Mektubu Kalemi: Ali Suad Bey

Vilayet İdare Meclisi

Başkan: Vali Bey

Doğal Üyeler:

Vilayet Defterdarı

Vilayet Müfettişi

Vilayet Mektubu Kalemi

Seçilen Üyeler:

Mustafa Efendi, Kapıcı Başı

Abdurrahman Efendi, Salise

Dimitraki Efendi, Salise

Garabet Efendi, Salise

Başkâtip Mehmet Efendi, Salise

Vilayet Hukuk Temyiz Divanı

Başkan: Vilayet Hâkimler Müfettişi: Mehmet Halis Efendi, Beş Belde

2. başkan: Ahmet Feyzi Bey, Salise

Üyeler:

Hoca Zade Hacı Mehmet Efendi, Müderris

Zanba Zade Anasti Efendi, Salise

Toma Efendi, Salise

Nakipzade Mehmet Efendi, Hacegan

Mehmet Ağa

Uhannes Ağa

Başkâtip: Tahir Bey

Vilayet Muhasebe Kalemi

Defterdar Yardımcısı: Hafız Süleyman Efendi, salise

Konya Sancağı mukayyidi: Esad Efendi, Rabia

Teke Sancağı mukayyidi: Azmi Efendi

Hamid Sancağı Mukayyidi: Nafiz Efendi

Niğde Sancağı mukayyidi: Ali Rıza Efendi

Konya Mukayyidi yardımcısı Rıza Efendi

Teke mukayyidi yardımcısı: Ragıp Efendi

Hamid mukayyidi yardımcısı Ali bey

Niğde mukayyidi yardımcısı Ali Efendi

Bu mukayyit yardımcılarının dört kişi der refakatçıları vardır.

Evrak ve numara kâtibi Halil Efendi refiki Abdi Efendi

Tashihli evrak müdürü İsmail Efendi refiki Mehmet Efendi

Defterci Arif Efendi

Vilayet Mektubu Kalemi

Mektubu yardımcısı: İbrahim Bey

1. Müsevvit İhsan Efendi

2. Müsevvit Nuri Efendi

1. Mübeyyiz Rıza Efendi

Mübeyyiz Mustafa Efendi

Mübeyyiz Reşat Bey

Mübeyyiz Ali Efendi

Mübeyyiz Ferhat Efendi

Mübeyyiz Zeyver Efendi

Mübeyyiz Mithat Efendi

Mübeyyiz Bahri Efendi

Evrak Müdürü Ömer Efendi

Mukayyit Sadeddin Efendi

Mukayyit Sadık Efendi

Mukayyit İsmail Efendi

Litografya memuru: Necip Efendi

Yardımcısı Hafız Mehmet Efendi

Konya Sancağı

Mutasarrıf: Necip Paşa, Beylerbeyi

Müftü: Mehmet Said Efendi, İzmir payesi

Naip: Mehmet Emin Efendi, müderris

Muhasebeci Hacı Mehmet Efendi, Rabia

Tahrirat Müdürü: Şerif Efendi

Sancak İdare Meclisi

Doğal Üyeler:

Mutasarrıf Paşa

Müftü

Naip

Muhasebeci Efendi

Tahrirat Müdürü Efendi

Seçilen Üyeler:

Nazif Efendi, Rabia

Mustafa Efendi

Simonaki Efendi

Kigorg Efendi

Başkâtip İbrahim Efendi, Rabia

Sancak Hukuk Temyiz Meclisi

Başkan: Naip Mehmet Emin Efendi

2. başkan: Mustafa Safveti Efendi

Mümeyyizler:

Hacı İbrahim Ağa

Ekmekçi Başı Zade Mehmet Ağa

Muharrem Zade Ahmet Hayri Efendi

Apostal Efendi

Satil Efendi

Bedros Efendi

Sancak Muhasebe Kalemi

Muhasebe Başkâtibi Arif Efendi

Yardımcısı Sadreddin Efendi

1. refiki Mehmet Hamdi Efendi

2. refakatçısı Ali Efendi

Diğer refiki Niyaz Efendi

Beytülmal mamuru Ali Efendi

Sandık Emini: Kasti Efendi

Sancak Tahrirat Kalemi

Tahrirat müdür muavini Süleyman Efendi

Müsevvit Mahmut Nedim Efendi

Mübeyyiz Mustafa Efendi

Mübeyyiz Mehmet Efendi

Mübeyyiz Faik Efendi

Evrak müdürü Hüseyin Efendi

Refakat eden Bekir Efendi

Konya Belediyesi

Başkan Hacı Fasih Efendi

Üyeler:

Hacı Hüseyin Ağa

Hacı Mevlüt Ağa

Abdülkadir Efendi

Mehmet Ağa

Hacı Ali Ağa

Haralambos Efendi

Misayil Efendi

Kâtip: Abdullah Sırrı Efendi

Sandık Emini: Bedros Efendi

Konya Ticaret Mahkemesi

Daimi Üyeler:

Başkan Hacı Hamza Zade Mehmet Ağa

Üyeler:

Değirmenci oğlu Aleksi Efendi

Gülbenk oğlu Agop Efendi

Kâtip Yuvan Efendi

Süreli Üyeler

Hacı Hasan Efendi

Hacvı Süleyman Efendi

Hacı Romnosu Efendi

Hacı Evakim Efendi

Konya Rüştiye Mektebi Öğretmenleri

1. öğretmen Hafız Osman Vehbi Efendi

2. öğretmen Hafız İbrahim Hakkı Efendi

3. öğretmen Hafız Osman Efendi

Rika, hat hocası: Nafiz Efendi

(1287 / 1871 Konya 3. Salnamesi Sayfa 33 - 89)