İnsanların Azrail gelince, daha yapacak çok şeyim var, dememeleri için bu iki nimeti iyi değerlendirmeleri gerekir.

Yaşlanınca ve elden ayaktan düşünce ah gençlik dememek için bu iki nimeti iyi değerlendirmelidir.

Değeri hakkıyla bilinmeyen iki büyük nimet: Sağlık ve boş vakittir.

“İki büyük nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmaktadır: boş vakit ve sağlık.” (Cevamiu’l-kelim: İbn Abbas rivayeti Hadis-i Şerif)

Aldanmak, değerini tam manasıyla kavrayamadıkları için yenik düşmek, demektir.

Buna benzer daha kapsamlı bir hadis-i şerif de “Beş şeyin kıymetini beş şeyden önce iyi takdir et” diye başlayan ünlü hadis-i şeriftir ki peygamberimiz (SAV) kendisinden öğüt isteyen bir kişiye nasihat ederek şöyle buyurdular:

Beş şeyin kıymetini beş şey gelmeden önce iyi bil!

1- Yaşlılık gelmeden gençliğin

2- Hastalık gelmeden sağlığın

3- Yoksulluk gelmeden zenginliğin

4- Çalışma gelmeden önce boş zamanın

5- Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini iyi bilin!

(Kaynak: el-Müstedrek (İki sağlam kaynak Buhari ve Müslim’de yer almamış sağlam hadisleri toplayan kitap) 2862)

Görüldüğü gibi bu beşin içinde birinci hadis-i şerifteki iki şey de bulunmaktadır.

Yaşlılık gelmeden gençliğin kıymetini bilmek hem maddi hem manevi, hem uhrevi hem dünyevi olarak dolu dolu geçen bir gençlikle mümkün olur. Kendine, ailesine, devletine, vatanına, milletine, Müslümanlara ve bütün insanlığa yararlı bir fert olmak ilk hedef olmalıdır. Bunun için çocuklarımızı böyle bir gençliğe aday olarak yetiştirmemiz gerekir.

Çocuklarımıza engin ufuklar göstererek onların hayal gücünü artırmalıyız. Ecdadımızda dünyayı değiştiren kişilerin varlığından haberdar etmeliyiz ki örnek olarak kendilerinden birisini alsınlar.

Dünyada kaç milletin gençlerinin 20 yaşında İstanbul’u fetheden, çağ açıp çağ kapayan ve cihana hükmeden dedesi vardır?

Hastalık gelmeden sağlığın kıymeti, hasta olmamak için çalışmakla bilinir.

Yoksulluk gelmeden zenginliğin kıymeti elde ettiklerini tasarruflu olarak kullanıp daima geleceğe yatırım yaparak bilinir.

Çalışma gelmeden önce boş zamanın kıymeti, vaktin yararlı ve iz bırakan çalışmalara imza atarak bilinir.

Ölüm gelmeden önce hayatın kıymeti, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmakla elde edilir.

Çocuklarımızı oyunlara, kötü alışkanlıklara ve dünyaya da ahirete de faydasız şeylere mahkum etmezsek gençlerimizi kurtarmış oluruz.