VATAN; ÇALIŞKAN İNSANLARLA KAİMDİR

Vatan anamız, yuvamız, barınağımız, hayat iklimimizdir. Vatansızlık ölümden beterdir. Vatan namustur, en kutsallarımızdandır. Eğer uğrunda bedel verilebiliyorsa o zaman  
 
***
 
Vatan için ne yapıyoruz? Yüceltmek için mi, alçaltmak için mi çalışıyoruz? Vatan ve millet hayrına mı yoksa şerrine ( zararına) mı mesai harcıyoruz? Buna benzer sorulara cevap bulabildiğimiz zaman, cevaplarımız olumlu ise vatanımız ilelebet payidar olacaktır.
 
***
 
Aynı vatanda, aynı bayrak altında, yaşama iradesi gösteren herkes; üzerine düşen sorumluluğu, ibadet niyeti ile yapmalı; hainlerin, bölücülerin, her türlü şer odaklarının hile ve desiselerinden uzak durarak, milletin, vatanın yanında saf tutmalıyız.
 
***
 
Bilimde, fende, sanayide, tarımda, kısaca her alanda lider ülke olma mecburiyetimiz vardır. Çünkü; iç ve dış bölücü ve yıkıcılar, vatanımızın altını oymakta, dinamitlemekte, geleceğini baltalamak için her türlü şer projelerini sürdürmektedirler.
 
***
 
Eğitimli, donanımlı, bilimsel gerçeklerle, ahlaki meziyetlerle yoğrulmuş, çalışkan insanlar; vatanın kalkınması ve yükselmesinin sigortasıdır. Çalışmak, işini en güzel şekilde yapmak, vatan sevgisinin göstergesidir. Vatanını seven, işini en güzel yapandır. Çalışmak, üretmek, alın teri akıtmak,  bir ve beraber olarak; vatanın kalkınması için mesai harcamak ibadettir.
 
***
Vatan, çalışkan insanlarla mevcudiyetini sürdürebilir. Herkes işinin inceliklerini tam öğrenerek, sürekli artı değerler katarak, vatanın bölünmez bütünlüğüne çimento, tuğla olmalıdır. ”Bütün müminler kardeştir.” Emr-u fermanınca bir ve beraber olarak, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için parolası ile kardeşçe alın teri akıtarak vatanımızın bekası için çalışmak, vatanı kaim (ayakta) tutmak, her vatandaşımızın birinci görevidir. ”Vatan sevgisi imandandır.” (H.Ş)
 
***
 
Vatansız kalanların, mültecilerin durumu içler acısıdır. Savaş ortamında büyük yıkım ve kıyıma uğrayanlar vatanlarından hicret etme, terk etme ihtiyacı hasıl olmuş, öz vatanlarından koparılmış diğer ülkelerin merhametine sığınmışlardır. En merhametli ülke Türkiye’dir. Anadolu’dur. Mazlumların hamisi, İslam Aleminin lideridir. Tarihsel bir gerçek şudur ki; güçlü Türkiye, mazlumların umudu olamaya devam edecektir.
 
***
 
Ey Allah’ım; vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlike, terörden, doğal afetlerden, şer odaklarına maşa olmaktan muhafaza buyur. Vatan sevgisi ile dopdolu, çalışarak, hizmet ederek, bir ve beraber kıyamete kadar ilelebet, Türkiye inşallah payidarolacaktır.
 
***
 
Uzun lafın kısası; vatan çalışkan insanların azmi, çalışması ile kaim olmaya devam edecektir.